超级苹果网

搜索

论坛快递»

租客吸大麻被投诉怎么办?

请问报考别的区的grammar school,为了以防万一怎么报本地的公立中学

有没有最近成功办理银行卡的,可不可以分享一下经验

华为p40 pro官网899-100,现在买还是等圣诞啊?

如果将4房改成3房,Council tax可以降等级吗

我可以拿自己家的二手地毯 放在出租房吗

刷墙的价格一般怎么计算呢

为什么我不会用钻子,不能把螺钉钻到墙里面

有没有用Nationwide或Lloyds银行往国内汇款的?

小区的变电小房子距离10米,有影响么?

第一次做ebay小买卖

怎么看待国内现在未成年自杀率高的事情

原来德勤/普华永道/安永都是私营公司啊

如果有一门课分数莫名低的离谱怎么办,已经发邮件要feedback了

选择ivf,冻卵诊所

买新房需不需要做survey

收获一狗屎袋的粟子

有没有手柄不震动的电动牙刷

楼层之间隔音怎么做 soundproof?

T2 Dependent签证疑问

冬天来了,在家刷剧,推荐

请问各位回广州的飞机除了南航还有什么航空公司直飞的?

有在hsbc上班的吗?

这儿有各种类型的签证申请永居的详细的timeline. 大家可以做参考

大家伙快来测测自己的信用等级!

想把国内的女朋友接过来该怎么办?只能领证一条路吗?

818演员请就位2

禁止household mixing但室友周末还是去别人家

英国移民部这次真大方,对港人BNO 移民新政,五年居留签证才£250

外排的下水管道,做extension 的时候要怎么处理?

儿子的幼儿园有员工确诊

有私立诊所的处方,去tesco或boots买处方药的费用包括哪些呢?

最近从拿到AIP到拿到正式offer通常需要多久?

看了一套房,2个厕所都没窗户没排气扇

请问有这几天做核检的朋友吗?几天能出结果?

现在的水管接头都是这样的吗?

请教:五岁孩子看牙医感染,怎么办

请问安装橱柜人工费是多少啊

房东需要向房客提供割草机吗

请问现在进入英国需要两个星期的隔离吗?

查看: 253333|回复: 377

[深入经藏] {佛光缘地} 给人信心 给人欢喜 给人方便 给人希望 大悲咒十小咒全文注音 妙法莲华经全文......

[复制链接]

一品都御史(X档案优秀会员)

 楼主| 发表于 2008-9-20 10:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转超级苹果论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 credit_shop 于 2010-8-4 14:27 编辑
{佛光缘地}在各种因缘的促成下终于诞生了,这对与同我一样愿与佛结缘,依 法为师的人来说无疑是一个非常值得欢喜的事情。 感谢斑竹samasa221 的支持,正因为有了她的肯定才能让我有时间和空间来完成这个帖子的编辑; 感谢伦敦佛光山妙元法师的智慧,在我为这个帖子的命名而苦恼的时候,是她给了我这样的建议----佛光缘地,顾名思义就是是为每一个与佛有缘的人开辟的一个天地,也是为佛光普照下的众生广结善缘的地方 所以不论你是已经三宝弟子或者在门外徘徊,或者只是一种兴趣爱好哪怕只是一丝的好奇,都可以毫不犹豫的参与我们,希望我们能够结一份善缘,人人都能法喜充满; 最后感谢lindsay9 eunicetu DGU baoyan... 阿弥陀佛!
回复

使用道具 举报

一品都御史(X档案优秀会员)

 楼主| 发表于 2008-9-20 10:43:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 credit_shop 于 2010-8-4 14:28 编辑
依法为师----佛经集锦,我会尽量的收集一些大家需要的经文,如果有视频的也会同时发视频。
PS: 经文的目录,快讯等所有板块的分目录我都会慢慢建立链接,那样会更方便大家查找,阅读
回复 支持 反对

使用道具 举报

一品都御史(X档案优秀会员)

 楼主| 发表于 2008-9-20 10:45:40 | 显示全部楼层
礼佛篇

1 上香

回复 支持 反对

使用道具 举报

一品都御史(X档案优秀会员)

 楼主| 发表于 2008-9-20 10:46:14 | 显示全部楼层
问讯

回复 支持 反对

使用道具 举报

一品都御史(X档案优秀会员)

 楼主| 发表于 2008-9-20 10:46:48 | 显示全部楼层

跪拜


回复 支持 反对

使用道具 举报

一品都御史(X档案优秀会员)

 楼主| 发表于 2008-9-20 10:51:09 | 显示全部楼层
大悲咒


发音及视频


大悲咒是观世音菩萨的大慈悲心,大悲咒是无上菩提心,大悲咒是以及济世渡人,大悲咒是修道成佛的重要口诀.大悲咒详名:千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经大悲神咒.大悲咒全文注音

Na Mo He Na Da Na Duo Na Ye Ye Na Mo
南 無、喝 囉 怛 那、哆 囉 夜 耶. 南 無
AO Li Ye Po Lu Jie Di Shuo Bo Na Ye
阿 唎 耶. 婆 盧 羯 帝、爍 缽 囉 耶.
Pu Ti Sa Duo Po Ye Mo He Sa Duo Po Ye
菩 提 薩 埵 婆 耶, 摩 訶 薩 埵 婆 耶.
Mo He Jia Lu Ni Jia Ye An Sa Bo Na Fa Yi
摩 訶、迦 盧 尼 迦 耶. 唵,薩 皤 囉 罰 曳,
Su Da Na Da Xia Na Mo Xi Ji Lie Duo Yi Mong AO Li Ye
數 怛 那 怛 寫. 南 無、悉 吉 慄 埵、 伊 蒙 阿 唎 耶.
Po Lu Jie Di Shi Fu Na Leng Tuo Po
婆 盧 吉 帝、室 佛 囉 愣 馱 婆.
Na Mo No Na Jin Chi Shi Li Mo He Ba Duo Suo Mi
南 無、那 囉 謹 墀. 醯 利 摩 訶、皤 哆 沙 咩.
Sa Po AO Ta Dou Shu Peng AO Shi Yun Sa Po Sa Duo Na Mo Po Sa Duo
薩 婆 阿 他、豆 輸 朋、 阿 逝 孕. 薩 婆 薩 哆、那 摩 婆 薩 哆,
Na Mo Po Qie Mo Fa Te Dou
那 摩 婆 伽,摩 罰 特 豆.
Da Zhi Ta An AO Po Lu Xi Lu Jia Di Jia Lu Di Yi Xi Li
怛 姪 他, 唵,阿 婆 盧 醯.盧 迦 帝, 迦 羅 帝.夷 醯 唎.
Mo He Pu Ti Sa Duo Sa Po Sa Po
摩 訶 菩 提 薩 埵. 薩 婆 薩 婆,
Mo Na Mo Na Mo Xi Mo Xi Lie Tuo Yun Ju Lu Ju Lu Jie Mong
摩 囉 摩 囉, 摩 醯 摩 醯、唎 馱 孕. 俱 盧 俱 盧、羯 蒙.
Du Lu Du Lu Fa She Ye Di Mo He Fa She Ye Di
度 盧 度 盧、罰 闍 耶 帝. 摩 訶、罰 闍 耶 帝.
Tuo Na Tuo Na Di Li Ni Shi Fu Na Ye
陀 囉 陀 囉, 地 唎 尼, 室 佛 囉 耶.
Zhe Na Zhe Na Mo Mo Fa Mo Na Mo Die Lie
遮 囉 遮 囉, 摩 麼 罰 摩 囉, 穆 帝 隸.
Yi Xi Yi Xi Shi Na Shi Na Ou Na Sen Fu Na She Li
伊 醯 伊 醯, 室 那 室 那, 阿 囉 參、佛 囉 舍 利.
Fa Sa Fa Seng Fu Na She Ye
罰 沙 罰 參. 佛 囉 舍 耶.
Hu Lu Hu Lu Mo Na Hu Lu Hu Lu Xi Li Suo Na Suo Na
呼 嚧 呼 嚧 摩 囉, 呼 嚧 呼 嚧 醯 利. 娑 囉 娑 囉,
Xi Li Xi Li Su Lu Su Lu Pu Ti Ye Pu Ti Ye
悉 唎 悉 唎, 蘇 嚧 蘇 嚧. 菩 提 夜、菩 提 夜.
Pu Tuo Ye Pu Tuo Ye Mi Di Li Ye
菩 馱 夜、菩 馱 夜. 彌 帝 唎 夜,
Nuo Na Jin Chi Di Li Se Ni Na Po Ye Mo Na
那 囉 謹 墀. 地 利 瑟 尼 那, 波 夜 摩 那,
Suo Po He Xi Tuo Ye Suo Po He Mo He Xi Tuo Ye
娑 婆 訶. 悉 陀 夜, 娑 婆 訶. 摩 訶 悉 陀 夜,
Suo Po He Xi Tuo Yu Yi Shi Bo Na Ya
娑 婆 訶. 悉 陀 喻 藝, 室 皤 囉 耶,
Suo Po He Nuo Na Jin Chi Suo Po He
娑 婆 訶. 那 囉 謹 墀, 娑 婆 訶.
Mo Na Nuo Na Suo Po He Xi Na Sen AO Mu Qie Ye
摩 囉 那 囉, 娑 婆 訶. 悉 囉 僧、阿 穆 佉 耶,
Suo Po He Suo Po Mo He AO Xi Tuo Ye
娑 婆 訶. 娑 婆 摩 訶、阿 悉 陀 夜,
Suo Po He Zhe Ji Na AO Xi Tuo Ye
娑 婆 訶. 者 吉 囉、阿 悉 陀 夜,
Suo Po he Bo Tuo Mo Ji Xi Tuo Ye
娑 婆 訶. 波 陀 摩、羯 悉 陀 夜,
Suo Po He Nuo Na Jin Chi Bu Qie Na Ye
娑 婆 訶. 那 囉 謹 墀、 皤 伽 囉 耶,
Suo Po He Mo Po Li Sen Ji Na Ye
娑 婆 訶. 摩 婆 利、勝 羯 囉 夜,
Suo Po He Na Mo He Na Da Na Duo Na Ye Ye
娑 婆 訶. 南 無 喝 囉 怛 那、哆 囉 夜 耶.
Na Mo AO Li Ye Po Lu Jie Di
南 無 阿 唎 耶. 婆 嚧 吉 帝,
Suo Bo Na Ye Suo Po He An Xi Dian Du
爍 皤 囉 夜, 娑 婆 訶. 唵,悉 殿 都,
Man Duo Na Ba Tuo Ye Suo Po He
漫 多 囉, 跋 陀 耶, 娑 婆 訶.


大悲咒视频

梵音大悲咒视频
回复 支持 反对

使用道具 举报

一品都御史(X档案优秀会员)

 楼主| 发表于 2008-9-20 10:52:18 | 显示全部楼层
十小咒

1、如意宝轮王陀罗尼

此如意轮陀罗尼是《早晚课诵集》中十小咒之一。

陀罗尼原文:
nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。
南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。
nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。
南无观自在菩萨摩诃萨。具大悲心者。
dá zhí tuō。ōng。zhuó jié là fá dǐ。zhèn duō mò ní。
怛侄他。唵。斫羯啰伐底。震多末尼。
mó hē。bō dēng mí。lǔ lǔ lǔ lǔ。dǐ sè zhà。
摩诃。钵蹬谜。噜噜噜噜。底瑟吒。
shuò là ā jié lì。shā yè hōng。pō suō hē。
篅啰阿羯利。沙夜吽。癹莎诃。
ōng。bō tà mó。zhèn duō mò ní。shuò là hōng。
唵。钵蹋摩。震多末尼。篅攞吽。
ōng。bá là tuó。bō dàn mí hōng。
唵。跋喇陀。钵亶谜吽。

发音注解:

南无:录音带多读为(nā那)(mó摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法·特音》皆读(nā那)(mō摸)。今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。无:梵音读(mó摩),见《康熙字典》、《中华大字典》。细考古、今字词典皆读此音。另外,还有全读去声的。
耶:读音(yě),通“也”。
伽:读作(qié茄)。
怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。
唵:读(ōng嗡)或读(ǎn俺),藏语系佛教读前者,汉语系佛教多读后者。
斫:读音为(zhuó浊)。
羯:读作(jié洁)。
啰:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。有读第一声(lā拉)的。
蹬:读音为(dēng登),另读(dèng邓)。
谜:陀罗尼中原字是[足+迷],发音为(mí迷)。
噜:古读(lǔ鲁)。不读今音(lū)。
瑟:读音(sè色)。
吒:读音为(zhà乍),另读为(zhā扎)。
篅:读(shuò朔),也有的方音读(ruì瑞)。
攞:读音为(là辣),此字通“啰”。“攞都迦”也写作“啰都迦”;“攞乞尖拏”也写作“啰乞尖拏”。(见《佛学大辞典》。)今音读(luō捋)、(luó罗)、(luǒ裸)。
吽:读(hōng轰)。
癹:读(pō坡)或(bá拔)。现代字、词典中无此字。有的方音读(pān攀)。
喇:古读(là辣)。
亶:读(dàn但),另读(dǎn胆)、(chán蝉)。

陀罗尼功德简介:
此咒是观世音菩萨说的,出自于《如意轮陀罗尼经》,一心读此咒,能得到佛的智慧、妙法,明白佛法的道理,把烦恼转成菩提等等种种利益。一心念咒,有求必应,临终时能亲见阿弥陀佛和观世音菩萨率众来迎,当即往生极乐世界。上面是咒语的全文。“唵。钵蹋摩。震多末尼。篅啰吽。”此为大心咒。“唵。跋喇陀。钵亶谜吽。”此为随心咒。余者为根本咒。
最大效用:为观世音菩萨所说,持诵此咒,能佛光普照,得佛的智能,妙法,明白佛法的道理,把烦恼转成菩提,事事顺利,吉祥如意,幸福平安。
经云。观自在菩萨白佛言。世尊我今有大陀罗尼明咒。所谓无障碍观自在。莲华如意宝轮王。第一希有能于一切所求之事。随心饶益皆得成就。
经云。若有善男子善女人。苾刍苾刍尼。邬波索迦邬波斯迦。发心希求此生现报者。当一心受持此咒。欲受持时。不问日月星辰吉凶并别修斋戒。亦不假洗浴及以净衣。但止摄心口诵不懈。百千种事所愿皆成。更无明咒能得与此如意咒王。势力齐者。乃至日日诵一百八遍。即见观自在等。实叉所译其数亦同。乃至七日七夜相续而诵真那译云。应以后夜若平明时诵一千八遍。乃至每日后夜诵三千遍。流志译云。每常五更诵一千八十遍。又云六时时别一千八十遍相续不绝。一一字诵满三洛叉(梵语一洛叉。此云十万数)又云。若比丘比丘尼诵一百八遍若男子诵一百六遍。若女人诵一百三遍。若童男诵一百遍。若童女诵九十遍。此名课法。一切胜事皆获成就。
回复 支持 反对

使用道具 举报

一品都御史(X档案优秀会员)

 楼主| 发表于 2008-9-20 10:52:52 | 显示全部楼层
2、消灾吉祥神咒

此神咒是《早晚课诵集》中十小咒之一,是释迦牟尼佛在净居天上说的,出自于《消灾吉祥经》。多读此咒可以消除灾难,带来吉祥。经中说“若诵此咒一百八遍,灾难即除,吉祥随至”。

神咒原文:
nā mó sān mǎn duō。mǔ tuó nán。ā bō là dǐ。hè duō shě。
曩谟三满哆。母驮喃。阿钵啰底。贺多舍。
suō láng nán.dá zhí tuō.ōng. qié qié. qié xì. qié xì.hōng hōng。
娑曩喃。怛侄他。唵。佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。
rù wā là。 rù wā là。 bō là rù wā là。 bō là rù wā là。
入嚩啰。入嚩啰。钵啰入嚩啰。钵啰入嚩啰。
dǐ sè chà。 dǐ sè chà。 sè zhì lǐ。 sè zhì lǐ。
底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。
suō pō zhà。suō pō zhà。shàn dǐ jiā。shì lǐ yì。suō pó hē。
娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩诃

发音注解:

曩谟:是“南无”的不同音译词。曩:本音读(nǎng攮),在此也可以读本音,一般人都读(nā那)。“南无”的不同音译词有很多,例如:南谟、南牟、那谟、那模、娜谟、纳慕、娜母、南忙、纳莫、曩莫、曩谟……,这些音译词,都是音同或音近的词。今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。
娑曩喃:“曩”读(láng郞)。也有读作(lǎng攮)的。
怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。
唵:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。藏语系佛教读前者,汉语系佛教多读后者。本站推荐前者,比较接近古梵语(om)的发音。
佉:读(qié茄)为古音,另发音为(qiè切)。
呬:读音(xì细)。
癹:读(pō坡)或(bá拔)。现代字、词典中无此字。有的方音读(pān攀)。
姹:读(chà岔),也有读成(zhà吒)的。
吒:读作(zhà乍),另读(zhā扎)。
曳:读音(yì义),也有读其本音(yè页)的,另读(xiè泻)。
嚩:读音(wā蛙)或(wá娃)。“入嚩啰”“钵啰入嚩啰”中的“嚩”发此音。
娑嚩诃:“嚩”读(pó婆)。在《佛学大辞典》中:“嚩,又作婆”。婆、嚩、缚、皤,四字互相通用。娑婆诃,也译作“莎缚诃”、“娑嚩诃”、“馺皤诃”。
消灾吉祥神咒功德简介:
按佛学大辞典:消灾吉祥咒为禅林所用四陀罗尼之一,亦为密教通用之息灾法。又称消灾咒、消灾真言、消灾陀罗尼。乃消除诸种灾害,成就吉祥事之神咒。出于炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经(唐代不空译)及大威德金轮佛炽盛光如来消灭一切灾难陀罗尼经(译于唐代,译者佚名)。敕修百丈清规卷一所述祈晴祈雨,皆用此咒。
按丁福保佛学大辞典:此咒出于佛说炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经,一卷,不空译。佛说大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经,一卷,唐代失译。二经同本异译。此中说之。经曰:“念此陀罗尼一百八遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日。依法修饰坛场。至心受持读诵。一切灾难皆悉消灭不能为害。……此陀罗尼。一切如来同共宣说。若有苾刍苾刍尼族姓男族姓女。受持读诵此陀罗尼者。能成就八万种吉祥事。能除灭八万种不吉祥事。……。  
回复 支持 反对

使用道具 举报

一品都御史(X档案优秀会员)

 楼主| 发表于 2008-9-20 10:53:27 | 显示全部楼层
3、功德宝山神咒:

功德宝山神咒是《早晚课诵集》中十小咒之一。诚心读诵此咒,可以消除罪业,不堕地狱,往生极乐净土。

神咒原文:
nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。
南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。
ōng。 xī dì hù lǔ lǔ。 xī dū lǔ。 zhǐ lì bō。 jí lì pó。
唵。悉帝护噜噜。悉都噜。只利波。吉利婆。
xī dá lǐ。 bù lǔ lǐ。 suō pó hē。
悉达哩。布噜哩。娑嚩诃

发音注解:

南无:录音带多读为(nā那)(mó摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法·特音》皆读(nā那)(mō摸)。无:梵音读(mó摩),见《康熙字典》、《中华大字典》。细考古、今字词典皆读此音。今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。另外,还有全读去声的。
唵:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。(ōng嗡),是藏语系佛教的读法,汉字无此音,一般注近似音读作(wēng嗡)。汉语系佛教读(ǎn俺)。
噜:古读(lǔ鲁),今读(lū撸)。
都:此处读(dū督)。
娑嚩诃:“嚩”读(pó婆)。有的书也写作“娑婆诃”。在《佛学大辞典》中:“嚩,又作婆”。婆、嚩、缚、皤,四字互相通用。娑婆诃,也译作“莎缚诃”、“娑嚩诃”、“馺皤诃”。
功德宝山神咒功德简介:
诵此咒一遍,如礼大佛,名经、四万五千四百遍,所造众业,纵愈世界微尘数,应堕阿鼻地狱者,虔持此咒、临终亦能往生西方,其功效之大可知矣。
回复 支持 反对

使用道具 举报

一品都御史(X档案优秀会员)

 楼主| 发表于 2008-9-20 10:54:02 | 显示全部楼层
4、准提神咒

准提神咒原文:

稽首皈依苏悉帝 头面顶礼七俱胝
我今称赞大准提 唯愿慈悲垂加护

nā mó sà duō nán,sān miǎo sān pú tuó,
南 无 飒 哆 喃。 三 藐 三 菩 陀。
jù zhī nán, dá zhí tuō,
俱 胝 喃。 怛 侄 他。
ǎn, zhé lì zhǔ lì, zhǔn tí suō pó hē.
唵。 折 戾 主 戾。 准 提 娑 婆 诃。

发音注解:

稽首:读作(qǐ起shǒu手),古时的一种跪拜礼,叩头至地,是九拜中最恭敬的。稽不读(jī机)。
胝:读音为(zhī)。
南无:录音带多读为(nā那)(mó摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法·特音》皆读(nā那)(mō摸)。今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。另外,还有全读去声的。
飒:读音为(sà萨)。
怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。
唵:读(ǎn俺)或读(ōng嗡),汉语系佛教多读前者,藏语系佛教读后者。
戾:读作(lì隶)。
准提咒功德简介:
此咒是释迦牟尼佛说的,出自《准提陀罗尼经》。佛言:此咒能灭十恶五逆一切罪障,成就一切白法功德。持此咒者,不问在家出家、饮酒食肉、有妻子,不拣净秽,但至心持诵,能使短命众生增寿无量。迦摩罗疾尚得除差,何况余病!若不消灭,无有是处。若诵满四十九日,准提菩萨令二圣者常随其人,所有善恶心之所念,皆于耳边一一具报。若有无福、无相、求官不遂、贫苦所逼者,常诵此咒,能令现世得轮王福,所求官位必得称遂(禅宗《传灯录》中引古人云:俱胝只念三行咒,便得名超一切人是也)。若求智慧得大智慧,求男女者便得男女。凡有所求,无不称遂,似如意珠,一切随心。(若只诵“唵。折戾主戾。准提娑婆诃。”咒心亦可,准提菩萨同样感应;若时间和地点不便,或卧或坐或立或行,均可诚心念诵,出声默念均可。)   
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表